Ajankohtaista

Uni on miljoonien arvoista

Väsymys on työpaikoilla suuri ongelma. Kotimaiset tutkimukset osoittavat, että huonolaatuinen uni lisää sairauspoissaoloja ja viivästyttää sairauslomilta töihin paluuta. Sairauspoissaolot maksavat yrityksille vuosittain jopa miljardeja euroja. Pienillä muutoksilla työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia voidaan parantaa merkittävästi, ja samalla yritykset voivat säästää suuria summia. Laadukkaaseen uneen satsaaminen on avain monen ongelman ratkaisemiseen ja ennaltaehkäisyyn.

Tekemätön työ tulee yllättävän kalliiksi

Sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2014 laatiman laskelman mukaan menetetyn työpanoksen aiheuttamat minimikustannukset ovat työnantajille ja yhteiskunnalle sairauspoissaolojen osalta noin 3,4 miljardia euroa ja työkyvyttömyyden osalta noin 8 miljardia euroa vuodessa. Laskelma tehtiin vuoden 2012 tietojen perusteella. Vuoden 2016 Tekemättömän työn vuosikatsauksen mukaan tekemätön työ maksaa suomalaisille yrityksille vuosittain noin 4,3 miljardia euroa ja kunnille noin yhden miljardin. EK:n laskelmien mukaan yksi sairauspoissaolopäivä maksaa työnantajalle keskimäärin 350 euroa. Nämä ovat häkellyttävän suuria summia.

Työkyvyttömyys ja sairastaminen heikentävät myös yksilön henkistä hyvinvointia, joka taas heijastuu kielteisellä tavalla muuhun yhteiskuntaan. Osa sairauspoissaoloista johtuu toki vakavista sairauksista, kuten syövistä, joiden hoito on pitkäkestoista ja vaatii työntekijältä pitkää toipumista. Osaan voitaisiin kuitenkin vaikuttaa hyvin pienillä elämäntapamuutoksilla ja ohjauksella oikeanlaiseen hoitoon.

Hyvä uni on halpa lääke

Väsymys on todella yleinen ongelma työpaikoilla. Helsingin Sanomat kertoo, että viime keväänä julkaistun tutkimuksen mukaan 27–36-vuotiaista toimihenkilönaisista 72 prosenttia tuntee itsensä väsyneeksi joko päivittäin, lähes päivittäin tai 1–2 päivänä viikossa. Vastaavan ikäisistä toimihenkilömiehistä väsymyksestä kärsii 62 prosenttia. Myös vanhemmissa ikäryhmissä noin puolet miehistä ja naisista tuntee päiväväsymystä.

Virkistämätön uni voi alentaa työkykyä huomattavasti. Se myös altistaa monenlaisille sairauksille. Nyky-yhteiskunnan mukanaan tuoma hektisyys ja epäsäännöllinen elämäntapa ovat lisänneet uniongelmia. Ihmiset myös nukkuvat vähemmän kuin koskaan ennen. Uniongelmat lisäävät tutkitusti sairauspoissaoloja ja viivästyttävät sairauslomilta töihin paluuta. Niitä ei tällä hetkellä osata kuitenkaan diagnosoida tarpeeksi hyvin työterveyshuollossa. Usein vaivaan määrätään nukahtamislääkkeitä, jotka eivät kuitenkaan hoida taustalla piilevää perimmäistä ongelmaa tai ongelmia.

Oikeanlaisen, syynmukaisen hoidon avulla unihäiriöiden aiheuttama väsymyksen ja työkyvyn heikkenemisen kierre voidaan katkaista ja näin sekä parantaa työntekijöiden hyvinvointia että vähentää työnantajalle aiheutuvia kustannuksia. Valtiokonttorin vuoden 2011 laskelmien mukaan valtiolla vain kahden sairauspoissaolopäivän vähentäminen henkilötyövuotta kohden toisi jopa 58 miljoonan euron säästöt. Uni on palautumisen tärkein lähde, ja jo pelkkä nukkumisen lisääminen auttaa pitkälle.

Unen vaikutukset tutuiksi johtajille

Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan parempi johtaminen ja hyvät työolot voivat vähentää unihäiriöitä ja parantaa työkykyä. Hyvä johtaja kohtelee alaisiaan oikeudenmukaisesti ja osaa organisoida työtehtävät niin, etteivät ne aiheuta ylimääräistä stressiä. Hyvä johtaja myös huomaa, kun hänen alaisensa ei voi hyvin ja osaa ohjata tämän oikeanlaisen avun äärelle.

Huonosti nukkuva työntekijä ei ole niin tehokas kuin hän olisi hyvin levänneenä. Virkistämätön uni aiheuttaa monissa myös ärtyisyyttä, joka muihin työtovereihin kohdistuessaan heikentää työilmapiiriä ja heijastuu täten muiden työntekijöiden hyvinvointiin ja työmotivaatioon.

Uni on hyvän ravinnon ja liikunnan ohella tärkeimpiä hyvinvointiimme ja jaksamiseemme vaikuttavia asioita, joten siihen tulisi panostaa entistä enemmän. Oivaunen johtava unilääkäri Henri Tuomilehto on sparrannut lukuisia suomalaisia yrityksiä edistämään jaksamista ja työkykyä laadukkaan nukkumisen avulla. Lue Oivaunen tarjoamista yrityspalveluista lisää täältä:

https://www.coronariauniklinikka.fi/valmennukset/yrityspalvelut/

 

Lähteet:

 

http://stm.fi/documents/1271139/1332445/Menetetyn+työpanoksen+kustannus+2+%282%29+%282%29.pdf/63af9909-0232-474d-bf2e-aa4c50936c33

https://ek.fi/ajankohtaista/uutiset/2016/11/16/yritysten-ja-kuntien-tekematon-tyo-maksaa-miljardeja/

https://ek.fi/blogi/2016/09/28/jan-schugk-bloggaa-sairauspoissaolot-vahentyneet-mika-on-diagnoosi/

http://www.hs.fi/talous/art-2000005175574.html

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4153055/

http://www.valtiokonttori.fi/fi-FI/Virastoille_ja_laitoksille/Henkilostohallintoa_ja_johtamista_tukevat_palvelut/Kaikutyoelamapalvelut/Tyohyvinvointi/Tyohyvinvointi_tuottavuustekijana/Mita_sairaudet_tai_tyokyvyttomyys_maksav(43457)

https://www.ttl.fi/unihairioita-voidaan-vahentaa-hyvalla-johtamisella-hyvilla-tyooloilla/)