Univaje

Univaje

Suomalainen nukkuu keskimäärin 7–7,5 tuntia yössä. Ikävä kyllä, nukkumiseen käytetty aika on vuosien saatossa vähentynyt merkittävästi. Varsin usein aliarvioimme unentarpeemme. Univajeessa ihminen nukkuu vähemmän kuin hänen elimistönsä tarve olisi.

Univajeesta on paljon haittaa

Pitkään vaikuttanut univaje on merkittävä työkyvyn heikentäjä. Se aiheuttaa ärtyneisyyttä, aloitekyvyn ja muistin heikentymistä sekä vaikuttaa haitallisesti mielialaan. Univajeessa myös tarkkaavaisuus vähenee ja ihminen nukahtelee helposti. Nopeasti vaihtuvissa tilanteissa, kuten liikenteessä, reaktiot hidastuvat, mikä lisää onnettomuusriskiä.

Krooninen univaje vaikuttaa koko elimistöön. Siitä kärsivillä ihmisillä on havaittu painon nousua, aikuisiän diabeteksen kehittymistä, metabolista oireyhtymää, sydän- ja verisuonisairauksien riskin kasvamista sekä lisääntynyt taipumus sairastua infektioihin.

Tee unitesti