Krooninen väsymys

Krooninen väsymys

Krooninen väsymysoireyhtymä on harvinainen sairaus. Oireisto saattaa muistuttaa narkolepsiaan liittyvää väsymystä sillä erolla, että nukahtelu tapahtuu yleensä paikallaan ollessa, uni on tavallisesti pitempi ja henkilö ei koe sitä virkistävänä, eikä siihen liity muita narkolepsiaan tyypillisesti kuuluvia oireita.

Kroonisen väsymysoireyhtymän diagnostiikka vaatii aina kunnollista unitutkimusta muiden väsymystä aiheuttavien unihäiriöiden tunnistamiseksi. Toisin kuin kaikki muut unihäiriöt, krooninen väsymysoireyhtymä on vaikeasti hoidettavissa oleva sairaus. Senkin takia muut mahdolliset väsymyksen taustasyyt on hyvä selvittää asianmukaisilla tutkimuksilla.

Tee unitesti