Hyvä uni tulee tutkimalla

Herkkäunisuus

Kun nukkuminen on säännönmukaisesti herkkää ulkoisille ja sisäisille ärsykkeille, voidaan sanoa että ihminen on herkkäuninen. Herkkäunisia on paljon, sillä tämä unen ongelmatila esiintyy arviolta joka viidennellä.

Herkkäunisuus ei ole tautiluokitettu unihäiriö. Se on ihmisen ominaisuus, joka joillekin on luontainen, ja joillakin taas liittyy tiettyihin elämänvaiheisiin tai tilanteisiin. Suurin osa meistä nukkuu joskus öitä, jolloin uni on kovin herkässä.

Herkkäunisia löytyy aivan kaikista ikäryhmistä. Ohuesta nukkumisesta voivat kärsiä kaiken ikäiset. Ihmisen ikääntyessä taipumus herkkäunisuuteen yleensä lisääntyy, sillä ajan saatossa unen rakenne muuttuu.

 

Mistä herkkäunisuudessa on kysymys?

Herkkäuninen ihminen on hyvin altis reagoimaan esimerkiksi nukkumisolosuhteiden tai elämäntilanteiden muutoksiin. Unet kärsivät näillä ihmisillä helposti esimerkiksi silloin, jos joutuu nukkumaan vieraassa ympäristössä tai jos elämässä on meneillään stressaavampi ajanjakso.

Herkkäunisen öitä kuvaa hyvin se, että vaikka hän nukkuu, eivät hänen aivonsa kuitenkaan ole aivan lepotilassa. Herkkäuniselle on tyypillistä, että useinkaan nukahtaminen illalla ei ole ongelmallista. Sen sijaan aamuyöstä unen laatu alkaa heikentyä.

Heräily luonnollisesti vaikuttaa herkkäunisen unenlaatuun. Kun uni katkeilee jatkuvasti, heikentää se palautumista. Siksi herkkäuniset ovat usein aamuisin väsyneitä, vaikka olisivatkin viettäneet sängyssä määrällisesti pitkän ajan.

 

Normaalia vai epänormaalia?

Herkkäunisuus itsessään ei ole elimellinen unihäiriö, mutta siihen saattaa usein liittyä sellaisia. Esimerkiksi levottomia jalkoja esiintyy herkkäunisilla usein. Herkkäunisuus myös pahentaa elimellisten unihäiriöiden, esimerkiksi levottomien jalkojen vaikutusta, koska uni on niin altis häiriöille. Herkkäuninen saattaa kärsiä lievästäkin unihäiriöstä tavallista enemmän. Huonosta palautumisesta saattaa ajan saatossa myös seurata univajetta ja unettomuutta. Jos ihminen ei löydä keinoja oman herkkäunisuutensa hallintaan, voi ongelma pahentua unettomuudeksi.

Unettomuus on tautiluokitettu unihäiriö, jolle tyypillistä on nukahtamisen- ja toisaalta myös unessapysymisen vaikeus. Unettomuudesta kärsivällä voi myös olla ongelmia nukahtaa uudestaan yöllä herättyään. Unettomuuden erottaa herkkäunisuudesta se, että siihen kuuluu olennaisena osana päiväaikaisen vireystilan ja toimintakyvyn aleneminen. Herkkäunista voi yöheräily ärsyttää, mutta heräilyistä huolimatta hän pärjää kuitenkin yleensä päiväaikaan ihan hyvin. Herkkäunisen on hyvä tunnistaa unettomuuden oirekuvaus siksi, että jos itsellään alkaa huomata saman tyyppisiä oireita, on se syy hakeutua tutkimukseen.

 

Oma hoito avainasemassa

Herkkäunisuuden hoitamisessa uniongelmaisen oma rooli korostuu aivan erityisen paljon. Tähän unen ongelmaan ei ole samanlaista ulkoa annettavaa hoitoa kuin esimerkiksi uniapneaan tai levottomiin jalkoihin. Hoitamisessa onkin aivan erityisen tärkeää se, että ihminen itse tekee kaiken voitavansa oman nukkumisensa eteen. Tärkeitä asioita herkkäuniselle ovat unihygieniasta huolehtiminen, säännölliset heräämis- ja nukkumaanmenoajat sekä terveelliset elämäntavat.


Herkkäunisuuden itsessään tunnistavalle on ensiarvoisen tärkeää tiedostaa uneen vaikuttavat tekijät ja huomioida nämä riittävän hyvin omassa arjessaan. Näitä asioita käsitellään Hyvän unen salaisuus -kurssilla. Tutustu kurssiin täällä.