Unettomuus ja muut unihäiriöt 2

Unettomuus ja muut unihäiriöt

Virkistävä uni on tärkeä osa terveyttämme säännöllisen liikunnan ja terveellisen ravitsemuksen lisäksi. Hyvä nukkuminen ei ole itsestäänselvyys, vaan myös sitä täytyy vaalia.

Yhä lisääntyvä tutkimustieto osoittaa kiistattomasti unettomuuden ja muiden unihäiriöiden haitalliset terveysvaikutukset. Jo pelkkä univaje, eli liian vähän nukkuminen, altistaa välittömien päiväoireiden, kuten keskittymis- ja suorituskyvyn laskun lisäksi muun muassa aineenvaihduntahäiriöille.

Unihäiriö – yleinen kansansairaus

Tilapäisestä huonosta nukkumisesta kärsii jokainen suomalainen jossain vaiheessa elämäänsä. Elämäämme kuuluu iloja ja suruja, jotka väistämättä vaikuttavat nukkumiseen.

Joka viides suomalainen kärsii pitkäaikaisesta unihäiriöstä (THL 2014). Pitkäaikaisesta huonosta nukkumisesta on kyse, kun tilapäinen uniongelma tai väsymys toistuu usein tai jatkuu yli kaksi kuukautta.

Huomioitavaa on, että unihäiriössä ei välttämättä pääoireena ole huono nukkuminen vaan usein päiväaikainen vireystilan ja toimintakyvyn heikkeneminen, kuten muistiongelmat sekä tarkkaavaisuuden ja aloitteellisuuden puute.

Kiireinen elämänrytmi, kova työtahti sekä muuttuneet elintavat ovat merkittäviä tekijöitä unihäiriöiden synnyssä. Unihäiriöitä on erilaisia, ja ihmisellä voi olla samanaikaisesti useita unihäiriöitä. Tällä hetkellä unihäiriöt luokitellaan yleisyydeltään jo kansansairauksiksi ja potilaiden määrä lisääntyy koko ajan.

Arvosta untasi

Hyvälaatuinen, virkistävä uni on tärkein palautumisen lähde. Arvosta siis untasi.

Jos vireystilasi ei ole sellainen kuin itse sen haluaisit olevan, pidä unihäiriön mahdollisuus mielessäsi. Asianmukaisen tunnistamisen jälkeen unihäiriöt ovat hyvin hoidettavissa ja niiden aiheuttamat haitalliset vaikutukset ehkäistävissä.

Myös muiden sairauksien, kuten esimerkiksi kilpirauhasen vajaatoiminnan tai vaikkapa kivun tehokas hoito parantaa merkittävästi vireystilaamme ja nukkumista.

Tee unitesti