Unen tutkimus ja hoito

Unen tutkimus ja hoito

Unihäiriöitä on monia, joten myös niiden diagnostiikassa käytetyt menetelmät ovat moninaiset. Kaiken perustana on huolellinen oireiden sekä elin- ja nukkumistapojen selvittäminen. Coronaria Uniklinikalla unihäiriöiden tunnistaminen perustuu näiden selvitysten lisäksi aina unenaikaisiin mittauksiin. Kun unettomuuden tai muun unihäiriön perimmäinen syy on selvitetty, ongelma on hyvin hoidettavissa.

Syynmukainen hoito

Syynmukaisessa hoidossa voidaan usein välttää säännönmukaista uni- ja nukahtamislääkkeiden käyttöä ja jopa lopettaa jo käytössä olevia lääkityksiä. Unihäiriöt ovat kuitenkin hyvin erilaisia, ja monesti asiakkaalla on monta hoitoa vaativaa unihäiriötä samaan aikaan. Siksi jokaisen asiakkaan hoitopolkukin on yksilöllinen. Jotkin unihäiriöt esimerkiksi edellyttävät elinikäistä syynmukaista lääkitystä, ja niiden oireet saattavat myös pahentua iän myötä. Coronaria Unikilinikalla hoitoon kuuluu asiakkaan voinnin säännöllinen seuranta, jotta voidaan varmistaa, että hoito säilyy tehokkaana.

Unenhuolto

On kyseessä sitten uniapnea, unettomuus tai vaikkapa narkolepsia, kaikkien unihäiriöiden hoidon perustana toimii terveellisiin elämäntapoihin perustuva unenhuolto. Unenhuollossa pyritään selvittämään ja tarvittaessa korjaamaan iltaan rauhoittumiseen, nukahtamiseen ja uneen liittyviä toimintamalleja, kuten uni-valverytmiä, ravitsemusta ja liikuntaa alaan perehtyneen henkilökunnan avustuksella.