Unen tutkimus ja hoito

Unen tutkimus ja hoito

Uni on fysiologiaa. Kun unessa on ongelmia, tarkoittaa se sitä, että uni vaatii lääketieteellistä hoitoa. Unitutkimus on ainoa tapa päästä selvyyteen unen kokonaisvaltaisesta tilasta. Se on myös ainoa keino löytää mahdollisille unihäiriöille toimiva syynmukainen hoitomuoto.

Erilaisia unihäiriöitä on olemassa yli 80, ja unta saattaa häiritä useampi unihäiriö samanaikaisesti. Laajan unitutkimuksen aikana unitutkimusrekisteriin saadaan tallennettua kattava läpileikkaus unen aikana tapahtuvista asioista. Näin myös uneen vaikuttavat fysiologiset häiriötekijät saadaan tuotua päivänvaloon.

Tutustu seuraavassa unitutkimuksen eri vaiheisiin tarkemmin.

Unitutkimuksen vaiheet

Mikäli tulet uniklinikalle ilman lähetettä, sinun tulee varata aika lääkärin ensikäynnille. Ensikäynnillä tapaat unilääketieteeseen perehtyneen lääkärin, joka ottaa hoitosi suunnittelun vastuulleen. Tapaamisen aikana lääkäri tekee unestasi perusteellisen taustakartoituksen, jonka jälkeen hän tulee ehdottamaan sinulle soveltuvinta tutkimuspolkua. Tutkimusmuotoja voivat olla esimerkiksi laaja unitutkimus, suppeampi uniapneatutkimus tai vireystilatutkimus. Saatat saada myös lähetteen laboratoriokokeisiin, mikäli tilanteesi sitä vaatii.

Oman unen tilasta kannattaa käydä keskustelemassa lääkärin kanssa silloinkin, kun ei itse ole aivan varma olisiko unen perinpohjaisempi tutkiminen tarpeen vai ei. Lääkäri saa tämän kyllä vastaanotolla selville. Mikäli kaikki on unessasi kunnossa, saat kotiinviemisiksi mukaasi mielenrauhan. Lisäksi lääkäri antaa sinulle vinkkejä siihen, miten sinun tulisi huoltaa untasi, jottei hoitoa vaativia ongelmia ilmaantuisi tulevaisuudessakaan.

Voit varata ajan ensikäynnille helpoiten verkkoajanvarauksen kautta. 

SIIRRY VERKKOAJANVARAUKSEEN

Mikäli sinulle on lähete unitutkimukseen esimerkiksi työterveyshuollosta, voit varata ajan suoraan hoitajalle unitutkimukseen. Unitutkimusajat eivät näy verkkoajanvarauksessa vaan ne varataan suoraan hoitajalta puhelimitse. Unitutkimusiltana tapaat uniklinikalla sairaanhoitajan, joka huolehtii tutkimuslaitteiston asennuksesta. Antureita ja elektrodeja kiinnitetään eri puolille kehoa yhteensä 26 kappaletta, jotka tulevat tallentamaan unirekisteriisi kymmeniä erilaisia muuttujia unestasi. Tällaisia ovat esimerkiksi aivosähkökäyrä, silmänliikkeet, leuanaluslihasten lihasaktiivisuus, sydänsähkökäyrä ja verenpaine. Lisäksi laitteisto mittaa hengitysliikkeitä ja hengityksen ilmanvirtausta, kuorsausta, veren happikyllästeisyyttä, raajojen liikkeitä ja nukkumisasentoasi. Laitteiston asennuksen yhteydessä hoitaja antaa sinulle selkeät ohjeet tutkimusyön ajalle ja varmistaa, että kaikki sujuu ongelmitta. Tutkimusyö vietetään pääsääntöisesti kotona.  Pitkänmatkalaiset voivat yöpyä hotellissa tai uniklinikalla (vain Kuopio).

Unitutkimusta seuraavana aamuna mittauslaitteisto irrotetaan unihoitajan toimesta uniklinikalla. Tämä on noin puoli tuntia kestävä toimenpide, jonka jälkeen voit halutessasi peseytyä klinikan tiloissa.

Tutkimusyön jälkeen unirekisteriisi tallentunut data puretaan sekunti sekunnilta osiin ja analysoidaan unilääketieteen spesialistien toimesta. Noin parin viikon kuluttua tutkimuksesta pääset kuulemaan tulokset hoitavan lääkärisi vastaanotolle. Mikäli unestasi on löytynyt häiriöitä, saat vastaanotolla tiedon siitä, millaisella ohjelmalla niitä lähdetään hoitamaan. Mikäli diagnoosisi on esimerkiksi CPAP-laitehoitoa vaativa uniapnea, pääset halutessasi varaamaan ajan laiteopastukseen sairaanhoitajalle heti vastaanottokäyntisi jälkeen.

Saamasi syynmukaisen hoito-ohjelman hoitovastetta tarkkaillaan hoidon käynnistyttyä hoidonseurantamittauksilla. Unihäiriöstäsi riippuen ensimmäinen kontrollikäynti voi olla esimerkiksi kuukauden, kahden kuukauden, puolen vuoden tai vuoden päästä hoitosi aloittamisesta. Uniapneapotilailla kontrollikäyntejä on yleensä kerran vuodessa. Unihäiriön tilannekuvan kartoittamisen lisäksi seurantakäynnin yhteydessä tehdään tarvittaessa myös CPAP-laitteen säätäminen.

 

Muut unenhoitopalvelut

Laajan unitutkimuksen lisäksi saat Coronaria Uniklinikalta myös kaikki muut unesi hoitoon tarvittavat tutkimukset ja palvelut. Tällaisia ovat mm. uniapnean todentamiseen käytettävä uniapneatutkimus, vireystilaa kartoittava vireystilatutkimus, CPAP-laitteiden asetusten tarkistus ja tarvittaessa säätö, sekä laitteiden myynti ja vuokraus. Uutena palveluna tarjoamme ravitsemusterapeutin palveluja esimerkiksi uniapneapotilaille.

Mikäli on olemassa vahva epäily siitä, että uniongelmiesi takana on uniapnea, voidaan unihäiriön olemassaolo varmistaa uniapneatutkimuksella. Tämä tutkimus toteutetaan vastaavalla tavalla kuin laaja unitutkimus, mutta sen aikana tutkitaan unen kokonaiskuvan sijaan pelkästään uniapneaan liittyvien fysiologisten häiriötilojen esiintymistä. Mitattavia muuttujia ovat unenaikaisten hengityskatkosten määrä, sydämensyke, veren happipitoisuus, hengityksen ilmanvirtaus sekä kuorsaus.

Vireystilatutkimusta käytetään yleisesti esimerkiksi raskaan kaluston ammattiautoilijoiden ajoterveyden seuraamisessa. Trafi edellyttää tutkimusta etenkin silloin, kun kuljettajalla on jo diagnosoitu uniapnea. Vireystilatutkimuksia on useita erityyppisiä. Tutkimus koostuu yleensä kolmesta 40 minuutin mittaisesta jaksosta, joiden aikana tutkittavan vireyttä tutkitaan havainnoidaan tarkasti. Tutkimuksissa rekisteröidään tietoja aivojen sähköisestä toiminnasta sekä leuan lihasten aktiivisuudesta ja silmien liikkeistä. Tutkimustilanteesta syntyy myös kuva- ja äänitallenne.

Voit ostaa uniapnean hoidossa käytettävän CPAP-laitteen ja hengitysmaskin Coronaria Uniklinikalta. Maskimallistostamme löytyy nenä- ja sierainmaskeja sekä kokokasvomaskeja. On tärkeää, että sovitat erilaisia maskimalleja, sillä jokaisen ihmisen kasvojen rakenne on erilainen, ja siten myös maskien istuvuudessa saattaa olla eroja.

Coronaria uniklinikalle nopeasti hoidonaloitukseen

Julkisella puolella uniapneahoidon aloituksen odotusaika voi venyä pitkäksi. Jos olet saanut julkisen terveydenhuollon piiristä uniapneadiagnoosin ja olet CPAP-laitejonossa, voit halutessasi vuokrata Coronaria Uniklinikalta laitteen käyttöösi oman laitteesi odotteluajaksi. Laitteen voit vuokrata myös esimerkiksi mukaan matkalle. Lue juttu AirMini-matkalatteesta täältä.

Joustavuutta maksamiseen

Meillä voit maksaa CPAP-laitteen tai AirMini-matkalaitteen haluamasi kokoisissa erissä pidemmän ajan kuluessa. Saat aina 30–60 päivää kulutonta ja korotonta maksuaikaa. Voit halutessasi jakaa ostosumman pidemmälle maksuajalle ja valita useista eri maksuvaihtoehdoista – Lue lisää Coronaria-tilistä täältä.

Mikäli haluat ostaa tai vuokrata laitteen sinulla tulee olla uniapneadiagnoosi, voit varata ajan heti unihoitajallemme CPAP-hoidon aloitukseen verkkoajanvarauksen kautta.

Lue lisää ostamisesta ja vuokrauksesta tai

SIIRRY VERKKOAJANVARAUKSEEN

CPAP-laitteen toimivuus tarkistetaan vuosikontrollisi yhteydessä. Toisinaan voi käydä ilmi, että laitteesi vaatii säätöjä parhaan hoitotason saavuttamiseksi. Säädöt tehdään Coronaria Uniklinikalla vain CPAP-laitteisiin, jotka on määrätty potilaalle Coronarian unilääkärin toimesta. Mikäli olet saanut CPAP-laitteen julkisen terveydenhuollon piiristä, hoidetaan laitteen säätäminen julkisella puolella.

Ravitsemusterapian palvelut täydentävät uniklinikan palveluita unihäiriöiden kokonaisvaltaisessa hoidossa. Esimerkiksi uniapneapotilailla painonhallinnalla ja oikealla ruokavaliolla on merkittävä rooli. Lue lisää.

Miten hoitoon?

Suorin ja nopein tapa aloittaa matka kohti pirteämpää päivää on varata aika suoraan Coronaria Uniklinikalle. Ensikäyntiajan lähimmälle uniklinikalle saat usein jo muutaman päivän päähän yhteydenotostasi. Voit myös pyytää lähetettä unitutkimukseen esimerkiksi työterveyslääkäriltäsi.

Hinnasto ja ajanvaraus

Coronaria Uniklinikan palvelut ovat KELA-korvattavia. Tutustu palveluhinnastoomme ja varaa sen jälkeen oma aikasi joko verkkoajanvarauksen kautta tai soittamalla palvelunumeroomme. Lääkärin ensikäyntiaika järjestyy yleensä jo viikon sisään yhteydenotostasi.

Asiakas voidaan lähettää suoraan meille unitutkimukseen:

Lähetteenä voi toimia SV-3 -lomake tai normaali sairaalalähete, johon tutkimuspyyntönä unitutkimus (ei tarvitse koodeja) ja liitteeksi asiakkaan taustatiedot kuten sairaudet, lääkitys, unen ja palautumisen haasteet.

Lähetteeseen on hyvä kirjoittaa kuka maksaa tutkimuksen: (lähettävä taho, asiakas itse, vakuutusyhtiö) ellei mainintaa tästä ole oletamme, että asiakas maksaa itse tutkimuksen.

Lähetteen voi lähettää osoitteeseen: asiakaspalvelu.uniklinikka@coronaria.fi

Coronaria Uniklinikka ottaa asiakkaaseen yhteyttä, kun olemme saaneet lähetteen.

Meille voi tulla myös ilman lähetettä, jolloin varaamme ennen unitutkimusta ensikäyntiajan.

Vähennämme kelakorvauksen kassalla mikäli asiakkaalla on kelakortti.

Sairaus- tai hoitokuluvakuutuskorvauksia asiakas voi hakea jälkikäteen vakuutusyhtiöltä tai voimme tehdä maksusitoumuspyynnön vakuutusyhtiölle ennen ensikäyntiä asiakkaan niin pyytäessä.