Työuupumus taklataan puheella ja palautumisella

Ajankohtaista

Työuupumus taklataan puheella ja palautumisella

Työuupumus on usein monen asian summa. Silloin kun työstressi jatkuu liian pitkään, kommunikaatio työpaikalla ei toimi ja työ ajaa palautumisen sekä ihmissuhteiden ohi, olet vaaravyöhykkeellä.

Työuupumuksessa on kysymys pitkään jatkuneesta työstressitilasta, jonka seurauksena väsymys voimistuu uupumusasteiseksi, asenne omaa työpaikkaa tai työntekoa kohtaan kyynistyy ja ammatillinen itsetunto heikkenee. Lievää työuupumusta esiintyy noin neljänneksellä suomalaisista miehistä ja naisista.

Työuupumus itsessään ei ole sairaus, mutta siihen liittyy riski sairastua esimerkiksi masennukseen, unihäiriöhin tai stressiperäisiin sydän- ja verisuonisairauksiin. Koska työuupumus kroonistuessaan voi heikentää terveyttä monella tapaa, ja sitä kautta johtaa lopulta pysyvään työkyvyttömyyteen, on ongelmaan puututtava ajoissa.

 

Ennaltaehkäisy on parasta lääkettä

Coronaria Uniklinikalla vastaanottoa pitävä yleislääketieteen erikoislääkäri Miia Jansson kertoo, että ehdottomasti paras lääke työuupumukseen on ehkäistä sen syntyminen jo ennalta.

“Ihmiset, jotka kokevat työnsä mielekkääksi ja sellaiseksi, johon heillä itsellään on vaikutusmahdollisuuksia, eivät yleensä sairastu työuupumukseen. Myös työpaikan avoin viestintäkulttuuri ja matalan kynnyksen keskusteluyhteys omaan esimieheen ovat asioita, jotka ehkäisevät työn muuttumista liian kuormittavaksi.”

Sen lisäksi, että ilmapiirin ja kommunikaation olisi työpaikalla oltava kunnossa, korostuu työuupumuksen ehkäisyssä myös se, mitä ihminen tekee varsinaisen työaikansa ulkopuolella.

“Hyvässä elämässä on kysymys tasapainosta. Työn lisäksi ihmisen elämässä pitää olla muutakin, eli vapaa-aikaa, itselleen mieluisaa palauttavaa tekemistä sekä sosiaalisia suhteita. Näistä kaikista pitää muistaa huolehtia ja varata niille paikkansa elämästä. Muutoin työ voi helposti imaista kokonaisuudesta liian suuren osan ja kuormittumisen kierre alkaa.”

Työelämän haasteista on suuremmat mahdollisuudet selvitä silloin, jos oman olemassa olon perustukset ovat vankalla pohjalla.

“Terveelliset elämäntavat, eli laadukas uni, hyvä ravitsemus ja riittävä liikunta ovat avainasemassa ihmisen hyvinvoinnin kivijalan rakentamisessa. Silloin kun työpäivät venyvät ja työtaakka kasvaa, näistä aletaan helposti tinkiä. Pitäisi kuitenkin muistaa, että jos peruselementit horjuvat, eivät voimavarat työkuormituksenkaan käsittelyyn kauaa riitä.”

 

Uupuneelle on apua tarjolla

Jos oma jaksaminen kuitenkin on jatkuvasti koetuksella, on tärkeää lähteä hakemaan tilanteeseen rohkeasti apua. Ensimmäinen askel on ottaa asia puheeksi työpaikalla ja pyrkiä keskustelun kautta etsimään siihen muutosta. Myös työterveyspalvelut kannattaa ottaa hyötykäyttöön.

“Työterveyslääkäreille työuupumus on tuttu aihe ja he tietävät, miten tilannettasi tulee lähteä avaamaan. Aivan ensimmäiseksi lääkäri kartoittaa kokonaistilanteesi ja varmistaa esimerkiksi sen, ettei uupumuksen takana ole fysiologisia sairauksia, kuten masennusta tai kilpirauhasen vajaatoimintaa. Näiden lisäksi lääkäri tarvitsee tietoja elämäntilanteestasi, joten kerro hänelle avoimesti miten sinulla työpaikallasi tai kotielämässä parhaillaan menee. Tämä taustakartoitus auttaa nostamaan pintaan asiat, joiden kautta kuormitustasi voitaisiin lähteä purkamaan.”

Miia Janssonin mukaan 95 % ihmisen palautumisesta tapahtuu nukkumisen aikana. Siksi myös unen laatu olisi ensiarvoisen tärkeää selvittää työuupumuksen syytä kartoitettaessa.

“Hyvin usein syy voimien ehtymiseen löytyy huonosta unesta. Olen hoitanut potilaita, jotka ovat tulleet vastaanotolleni työuupumuksen takia, mutta syy heidän tilanteeseensa onkin ollut uniapnea. Kun unihäiriön hoito on aloitettu, ovat työuupumuksen oireet hävinneet ja potilaan yleistila parantunut huomattavasti.”

Unen laatuun vaikuttavia erilaisia unihäiriöitä on uniapnean lisäksi diagnosoitu yli 80 muutakin, ja usein unta häiriköi saman aikaisesti useamman unihäiriön yhdistelmä. Ainoa keino päästä oman unen laadusta selvyyteen on osallistua unitutkimukseen.

“Jos lääkärisi ei ota uniasioita kanssasi puheeksi, voit myös itse aloittaa keskustelun aiheesta. Unitutkimukseen voit päästä joko työterveyslääkärin lähetteellä tai varaamalla tutkimusajan itse suoraan Coronaria Uniklinikalta. Tutkimukseen pääset yleensä hyvin nopeasti, usein jo muutaman viikon sisällä ajan varaamisesta.”

Uni- ja nukahtamislääkkeet voivat auttaa silloin, jos valvomiskierrettä ei saa itse katkaistua.

“Lääkkeet voivat auttaa pahimman vaiheen yli. Niihin ei kuitenkaan koskaan saisi turvautua ainoana hoitokeinona. Jos nukkuminen on säännönmukaisesti huonoa ja päiväaikainen vireystila matalalla, on unessa todennäköisesti syynmukaista lääketieteellistä hoitoa vaativa ongelma.”

Tarvittaessa kannattaa hyödyntää myös työterveyspsykologin palveluita.

“Nykyihmisen elämässä on kukkuroittain kuormittavuustekijöitä ja kiirettä. Psykologin tehtävä on auttaa sinua saamaan voimavarasi takaisin ja sitä kautta selviämään arjen haasteista sekä ennaltaehkäisemään uusien ongelmatilanteiden syntyä. Työterveyspsykologi voi myös ohjata keskustelua sinun ja työyhteisösi välillä siten, että hyvinvointiasi tukevan ratkaisun löytyminen voisi olla mahdollista.”

 

Hellitä liiasta yrittämisestä

Tärkeää roolia työuupumuksen ennaltaehkäisyssä näyttelee myös hellittäminen omaan itseen kohdistuvista vaatimuksista.

“Usein olemme itse itsellemme pahimpia orjapiiskureita. Vaadimme itseltämme täydellisyyttä ja osallistumista kaikkeen mahdolliseen. Suoritamme elämäämme ylitunnollisesti ja murehdimme sitä, pystymmekö täyttämään kaikki itsellemme asettamamme odotukset. Jos kierrettä ei katkaise, saattaa se huomaamatta syventyä liian raskaaksi kestää. Kun sitten kaiken paineen alla alamme murtua, muutumme monesti myös sietämättömiksi läheisiämme kohtaan. Tämä voi saada aikaan sen, että läheisiltä saamamme tuki vähenee, mikä puolestaan ruokkii entisestään kierteen syvenemistä.”

Asennemuutos itseä kohtaan on monesti helpommin sanottu kuin tehty, mutta sen eteen kannattaa Miia Janssonin mukaan nähdä vaivaa.

“Helpompaa kuin muihin ihmisiin ja ympäristöön vaikuttaminen, on vaikuttaa omaan olotilaansa. Aivan ensimmäiseksi on huolehdittava omasta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnistaan. Vasta sen jälkeen voi selviytyä arjen haasteista ja auttaa muita. Sen sijaan, että olisit itsellesi orjapiiskuri, opettele olemaan oman itsesi paras ystävä.”

 

 


Unen laadun selvittäminen on ensiarvoisen tärkeää työuupumuksen syytä kartoitettaessa.Laaja unitutkimus on ainoa tapa päästä selvyyteen unen kokonaisvaltaisesta tilasta. Se on myös ainoa keino löytää mahdollisille unihäiriöille toimiva syynmukainen hoitomuoto.

Varaa aika ensikäynnille jo tänään:

SIIRRY VERKKOAJANVARAUKSEEN

Tai kysy lisää:

Lomake 343230821 näytetään tässä.